Köp och leveransvillkor

KÖP OCH LEVERANSVILLKOR

 1. ORDERBEKRÄFTELSE
  En orderbekräftelse skickas till den e-postadress som du har angivit i dina kunduppgifter. Det kan vara bra att spara den vid eventuella kontakter med oss.
 2. LEVERANSTID
  Din order expedieras i normala fall inom 2-4 arbetsdagar, – Vi meddelar när vi skickar godset. Därefter tillkommer speditörens leveranstid som vanligtvis är 2-5 arbetsdagar. Skulle någon vara tillfälligt tagit slut i lagret kan leveranstiden vara längre. I förekommande fall får du meddelande om detta.
 3. FRAKT
  Fraktkostnaden ingår i priset vid.
 4. MOTTAGANDE AV GODS Speditören aviserar i vanliga fall utkörningen av godset och kräver en underskrift för att lämna ifrån sig godset. Ett alternativ, om ni inte kan vara hemma och ta emot godset, är att lämna en fullmakt vid leveransadressen till speditören där ni hänvisar till ett sändningsnummer (som ni får av oss) och meddelar att de kan lämna godset på anvisad plats.
 5. BETALNINGSSÄTT
  Vår Checkout/Kassa hanteras av Klarna så alla finansiella överenskommelser mellan dig som kund och Gardenfire.se sker med Klarna som mellanhand.
 6. ÅNGERRÄTT
  Som konsument har du, i enlighet med distansavtalslagen, rätt till ångerrätt utan att ange någon anledning. Du måste dock meddela oss detta senast 14 dagar efter det att du har mottagit dina varor. För att returnera varorna ska dessa vara oanvända och oskadade. Returnera varorna tillsammans med fakturan eller en kopia av den! Du får själv stå för returfrakten. På fakturan anger du returorsak ”Ångerrätt”. Varor får inte returneras som postförskott eller efterkrav.
 7. REKLAMATIONER
  Om du skulle få en vara som är defekt eller en felaktig leverans ersätter vi dig kostnadsfritt med en ny vara. Du måste dock meddela oss detta senast 14 dagar efter det att du har mottagit dina varor. För att returnera en vara ska denna vara oanvänd och i det skick som den var när du mottog den. Returnera varan tillsammans med fakturan eller en kopia av den! På fakturan anger du returorsak. Obs! Du måste först ta kontakt med oss för att få reklamationen godkänd och returfrakten betald.
 8. TRANSPORTSKADOR
  Det är viktigt att kontrollera produkten omedelbart vid leverans. Eventuella transportskador dokumenteras direkt på fraktsedeln. Anmäl därefter eventuell reklamation omedelbart till oss så vi kan ordna ersättningsprodukt samt ersättning med transportören. Spara emballaget och skadat gods för eventuell senare besiktning.
 9. TVIST
  Tvister med anledning av dessa villkor ska avgöras i svensk domstol. Tulos följer Konsumentverkets rekommendationer.
 10. FORCE MAJEURE
  I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från Tulos sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att Tulos befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.